RTL 开发

取消
显示结果 
搜索替代 
您的意思是: 

赛灵思中文社区论坛欢迎您

本社区致力于为Xilinx 用户及生态合作伙伴提供一个分享、讨论和相互协作解决问题的交流社区,注册即可浏览论坛内容或者参与讨论。

您可以浏览感兴趣的话题,也可以建立自己的主题库。同时强烈建议您使用论坛的“搜索”功能,快速找到您需要的答案。

--- 快来加入赛灵思论坛吧!---

In This Category
Vivado

该讨论区用于讨论所有Vivado相关问题,包括设计入口、仿真,综合、实现、部分可重配置、时序收敛, 等相关问题

其他工具

其他设计工具问题-该讨论区用于讨论未被其他讨论区包含的设计工具问题,包括Vivado逻辑分析仪、ChipScope Pro等

Category Activity
添加主题
swjtumaxiaobao
0
1
527114591@qq.com
0
1
527114591@qq.com
修改者 Participant 527114591@qq.com Participant in Vivado 04-03-2020
0 5
0
5
zhang
0
2
sheng.liu
0
0
ruihuasun@sjtu.edu.cn
0
2
jeko91
0
2
yongyong1126
0
1
sheng.liu
0
1
sheng.liu
0
3
rshekhaw
修改者 Xilinx Employee Xilinx Employee in 其他工具 04-02-2020
0 1
0
1
sheng.liu
修改者 Participant sheng.liu Participant in Vivado 04-02-2020
0 1
0
1
nuc_five
0
4
sheng.liu
0
1
sheng.liu
0
1
yongyong1126
0
1
ruihuasun@sjtu.edu.cn
0
3
847508540@qq.com
修改者 Visitor 847508540@qq.com Visitor in Vivado 03-31-2020
0 9
0
9
Vassili_Z
0
2
jony391
0
4
ping.lanyi
0
9
sheng.liu
修改者 Participant sheng.liu Participant in Vivado 03-30-2020
0 2
0
2
junhawk
0
4
huanghaibin
修改者 Adventurer Adventurer in Vivado 03-27-2020
0 3
0
3
huanghaibin
0
1
xunxunwang@pku.edu.cn
0
0
gamefan567
0
7
y493408296
0
1
xss_2001453
0
1
frank841220
修改者 Visitor frank841220 Visitor in Vivado 03-25-2020
0 1
0
1
顶级获奖作者